22-01-2019, imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor


Aktualności

Zmiana Regulaminu Odznaczeń
Autor: Łukasz , 2018-10-31 12:38:31

Zmiany w regulaminie Odznaczeń od 1 stycznia 2019 roku.

 

- Przy nadawaniu Złotego Znaku Związku zmienia nam się czasookres.  Członkowie OSP, działacze Związku OSP ….. /jak w pkt.32 regulaminu/  powinni posiadać co najmniej od 10 lat ! Złoty medalu „Za Zasługi  dla Pożarnictwa” , /było 5 lat/

-  Medal im. B. Chomicza stanowi formę wyróżnienia, jako medal i nadawany głównie z okazji obchodów jubileuszy OSP i Związku OSP RP . Nie ustalono czasookresu od ostatniego odznaczenia! /jak w pkt.34,35 regulaminu/  

- Złoty Znak Związku jak i również Medal Honorowy im. B. Chomicza  dalej  będą  limitowanie! Dla OSP na jubileusz 100 –lecia przysługuje bez limitu   /jak było do tej pory/

- Odznaka „Strażak Wzorowy”  nadawana jest tylko członkowi OSP biorącemu bezpośredni udział  w działaniach ratowniczych, powinien mieć złożone ślubowanie, posiadać wyszkolenie odpowiednie do pełnionej funkcji i mieć co najmniej 5 letni staż w działalności ratowniczo – gaśniczej /od pełnoletności//jak w pkt.41 regulaminu/   Następnie, by otrzymać „Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” powinien być czasookres 3 lat od „Strażaka Wzorowego”. /jak w pkt.37 regulaminu/    

- Natomiast pozostali członkowie OSP mogą mieć nadany „Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” po co najmniej 10–ciu latach działalności od osiągnięcia pełnoletności !

Osoby, Instytucie , przedstawiciele służb mundurowych po okresie co najmniej 10-letniej współpracy z OSP lub Związkiem OSP RP.

Odznaczenia i wyróżnienia wskazane w pkt. 16 prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu województwa, w tym:

1) członkom ochotniczych straży pożarnych,

2) działaczom Związku OSP RP,

3) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i innym przedstawicielom samorządu terytorialnego,

4) osobom, instytucjom, organizacjom oraz przedstawicielom służb mundurowych wspomagającym ochotnicze straże pożarne i oddziały Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji celów Związku,

5) pracownikom Związku OSP RP.

W punkcie regulaminu wyróżniono przedstawicieli samorządu, natomiast funkcjonariusze PSP to przedstawiciele służb mundurowych wraz z innymi służbami.

Czasookres pomiędzy nadaniem odznaczenia wyższego stopnia od niższego 5 lat!

- Odznakę  „Za wysługę lat”  można uzyskać po 10 latach działalności, następną po 20-latach  a  kolejne w  5-letnich cyklach lat w OSP.  Będą wprowadzone odznaki  lecia  „75” i „80”. 

Okres naliczania wysługi lat liczymy od 16 – tego roku życia – członka MDP.  /jak w pkt.42 regulaminu/   /było co 5 lat od „V” /

Odznaka „Za wysługę lat” – będzie odpłatna od 1.01.2019 roku!!!

 /Uchwała ZG Nr16/V/2018  z dnia 12 .09.2018r. § 3/

Do końca roku Zarząd Główny opracuje zasady płatności.

- Odznaka „MDP” ; pierwszego stopnia „Brązowa” – może być nadana po 2 latach od momentu złożenia ślubowania  /jak w pkt.45 regulaminu/  /było po roku/ 

Pozostałe odznaki „Srebrna” i „Złota” po 2 latach od niższej odznaki.

Nowy regulamin nie uwzględnia wyróżnienia odznaką Opiekuna lub Działacza Zawiązku będącym członkiem Komisji Młodzieży – było.

Ponadto od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe wnioski na odznaczenia, opracowane w związku z wprowadzeniem ochrony danych osobowych, obowiązującym RODO. Każdy wniosek zawiera oświadczenie osoby wyrażającej pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. /miejscowość, data i czytelny podpis Kandydata/

Wnioski złożone do Biura ZOW do 31 grudnia br. będą wydane na starczych zasadach regulaminu, a od 1 stycznia 2019 roku już na nowych zasadach będą rozpatrywane  i przyjmowane wyłącznie na nowych wnioskach!

Wnioski należy składać z minimum 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem terminu wręczenia odznaczenia  i  muszą być zaopiniowane przez poszczególne szczeble Prezydiów Oddziałów Związku OSP RP.

 

Nowy Regulamin - pobierz=>

Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone     na stronie:  | odwiedziny: