17-11-2018, imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz
!!! W PONIEDZIAŁEK BIURO ZAMKNIĘTE !!!


Aktualności

„Historia Zaklęta w Kronikach”
Autor: Łukasz , 2017-09-07 14:09:58

„Historia Zaklęta w Kronikach”  czyli powiatowy etap Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Oświęcimskiego

W dniu 1 września w Głębowicach, po wielu latach przerwy, odbył się powiatowy etap Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu oświęcimskiego.

Organizatorem konkursu był Oddział Powiatowy ZOSP RP w Oświęcimiu. W konkursie wzięło udział kilkanaście kronik OSP, dwie kroniki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. OSP poza konkursem zaprezentowały inne formy dokumentowania historii takie jak albumy, foto kroniki, opracowania okolicznościowe i konkursowe.

Konkursowi towarzyszyły: wystawa eksponatów historycznych oraz warsztaty szkoleniowe i konsultacyjne oraz wspólna wymiana doświadczeń związanych z pracą kronikarską w OSP. Swoje prezentacje i wiedzę przekazywali wieloletni działacze i pasjonaci pożarnictwa  druhowie: Bronisław Jania, Edmund Kalfas, Jerzy Obstarczyk.  Uznanie dla krzewienia, popularyzowania i dokumentowania historii polskiego pożarnictwa  wyrazili w swoich wystąpieniach obecni na konkursie goście: Komendant Powiatowy PSPw Oświęcimiu bryg. Piotr Filipek oraz Wójt Gminy Osiek Marek Jasiński.

W spotkaniu wzięli udział kronikarze, pasjonaci dokumentowania historii a również członkowie  OSP i MDP w których kronik nie ma, a  które są  zainteresowane założeniem i ich prowadzeniem. 

Pracę kronikarzy oceniało Jury pod przewodnictwem Dh  Władysława Drabka - Przewodniczącego Powiatowej Komisji ds. historycznych, któremu towarzyszyli  druhowie:  Ryszard Piętka, Edmund Kalfas,  Bronisław Jania oraz Pan Wójt Gminy Osiek Marek Jasiński          

Po dokonaniu przeglądu i oceny kronik Jury przyznało:

W kategorii kronik OSP :
Kronika Wzorowa – OSP w  Zasolu,   OSP w  Łękach
Kronika  Wyróżniająca  – OSP  Osiek,  OSP Głębowice,  OSP  Nowa Wieś,
Kronika  Poprawna  – OSP Graboszyce, OSP Zator, OSP Harmęże,   OSP Bór, OSP Witkowice

W kategorii kronik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:
Kronika Wzorowa- MDP Głębowice
Kronika Wyróżniająca  - MDP w Witkowicach

Wyróżnieni otrzymali upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oraz Oddział Powiatowy ZOSP RP w Oświęcimiu.
O cześć logistyczną, poczęstunek zadbali gospodarze: Wójt Gminy Osiek, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku oraz OSP w Głębowicach.

Kroniki wzorowe i wyróżnione na etapie powiatowym zgłoszone  zostaną do konkursu wojewódzkiego /województwa małopolskiego/, który odbędzie się końcem września br.

Gratulujemy organizatorom wspaniałej inicjatywy.

Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone     na stronie:  | odwiedziny: