17-11-2018, imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz
!!! W PONIEDZIAŁEK BIURO ZAMKNIĘTE !!!


Aktualności

Informacja w sprawie dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości
Autor: Łukasz , 2017-11-28 12:45:20

Szanowni Państwo,

Informuję, że Minister Sprawiedliwości jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości, zweryfikował wnioski i podjął decyzję w zakresie przyznania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,9949,ogloszenie-w-sprawie-przeprowadzenia-ii-naboru.html 

Poniżej kilka istotnych informacji w zakresie dalszego postępowania:

  1. Podpisywanie kolejnych umów odbywać się będzie od środy, tj. 29 listopada 2017 r. od godz. 9 – 17.30 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Basztowa 22 w Krakowie. Umowy będziemy podpisywali również w czwartek (30.11) i piątek (01.12)od godz. 9. Proszę o dostosowanie się do załączonego harmonogramu, w razie uzasadnionych potrzeb będą wprowadzane drobne zmiany.
  2. W treści wniosku zobligowani zostali Państwo do wskazania wyodrębnionego rachunku bankowego/subkonta na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania. Proszę o weryfikację czy podany rachunek bankowy spełnia powyższe kryteria. Rachunek może być wykorzystywany wyłącznie do obsługi zadania związanego z przedmiotową dotację. Nie może to być ani rachunek ogólny jednostki, ani rachunek na wszelkiego rodzaju inne dotacje. W przypadku niespełniania powyższego kryterium konieczne jest pilne założenie wyodrębnionego rachunku bankowego oraz przedstawienie go przy zawarciu umowy
  3. Proszę o weryfikację czy wskazane w treści wniosku osoby są osobami uprawionymi do zawarcia umowy oraz czy zostały wskazane wszystkie osoby (czasem oprócz podpisu wójta konieczna jest również kontrasygnata skarbnika). W przypadku zmiany osób uprawnionych do zawarcia umowy proszę o stawienie się przy zawarciu umowy wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania jednostki.
  4. Niektórzy z Państwa będą zobligowani do przeniesienia wkładu własnego z pozycji, które nie uzyskały dotacji na pozycje objęte dotacją – o szczegółach i zmianach będą Państwa informowali upoważnieni pracownicy Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości . Po otrzymaniu takiej informacji proszę o niezwłoczne przygotowywanie korekt wskazanych dokumentów.

Z poważaniem

Mikołaj Pawlak
Dyrektor
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

tel:

22 23-90-650

Terminarz=>

Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone     na stronie:  | odwiedziny: