22-01-2019, imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor


Aktualności

Zjazd Powiatowy w Krakowie-ziemskim
Autor: Jerzy Stopa, 2016-12-05 13:22:13

W dniu 3 grudnia 2016 roku o godzinie 10 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie-ziemskim.

Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru ZOP ZOSP RP i odtworzeniu hymnu strażackiego „Rycerze Floriana”. Zjazd otworzył i przywitał wszystkich przybyłych gości dh Leszek Zięba – Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego, W imieniu ustępujących władz oddziału powiatowego  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie-ziemskim Dh Leszek Zięba  zaproponował   na Przewodniczącego Zjazdu Dh Jerzego Stopę oraz na Sekretarza Zjazdu Dh Stanisława Macałkę, Przed przystąpieniem do obrad Prezes Zarządu poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięci druhów OSP i działaczy Związku, zmarłych w minionej kadencji. Następnie Prezes przekazał prowadzenie Zjazdu nowo wybranemu Przewodniczącemu Zjazdu. Przewodniczący Zjazdu zapewnił, ze zjazd poprowadzi sprawnie i zgodnie z obowiązującym regulaminem.

W kolejnym uroczystym punkcie spotkania zasłużonym druhom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu krakowskiego wręczono „Złoty Znak Związku”. To jedne z najwyższych związkowych odznaczeń z rąk Prezesa ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego w Krakowie dh Edwarda Siarki w asyście Dh Leszka Zięby – Prezesa ZOP ZOSP RP w Krakowie-ziemskim otrzymali:

Józef Gaudyn

Marek Jamborski.

W dalszej części Przewodniczący Zjazdu w imieniu ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie-ziemskim zaproponował powołanie Prezydium Zjazdu w następującym składzie:

Edward Siarka

Łukasz Smółka

Stanisław Nowak

Adam Domagała

Józef Krzyworzeka

Leszek Zięba

Ryszard Gaczoł

W zjeździe uczestniczyli m.in.

Edward Siarka – poseł na Sejm RP, Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie

Łukasz Smółka – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa

st. bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie

Józef Krzyworzeka - Starosta Krakowski

Adam Domagała – członek Zarządu Głównego ZOSP RP

bryg. Andrzej Nowak – p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie

mł. bryg. Artur Nosek KM PSP w Krakowie

mł. bryg. Arkadiusz Kielin – Naczelnik Wydziału Operacyjno Szkoleniowego KM PSP w Krakowie

st. kpt. Michał Majda – KM PSP w Krakowie

Paweł Miś – Wójt Gminy Liszki

 

Szczególne podziękowania Dh Leszek Zięba – Pezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie-ziemskim złożył  Panu st. bryg. Ryszardowi Gaczoł – Komendantowi Miejskiemu PSP w Krakowie do dnia 3 listopada 2016r., jak również pracownikom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i podległym im służbom  za pomoc organizacyjną i doradczą, bez której nasz Zarząd, Zarządy Miejsko – Gminne i Gminne  jak również jednostki OSP nie mogłyby prawidłowo funkcjonować.

Głos zabrał również Dh Krzysztof Karczewski Przewodniczący ustępującej Komisji Rewizyjnej, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie-ziemskim za  mijającą kadencję, które zakończył postawieniem wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP. W trakcie zjazdu ogłoszono przerwę, podczas której nowo wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna  ukonstytuowała się. Dh Edward Siarka – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Zarządu i na Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie-ziemskim zaproponował Dh Leszka Ziębę, propozycję tą jednogłośnie druhowie przyjęli.

Skład nowo wybranego zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Leszek Zieba

Wiceprezesi:          Jerzy Stopa

                            Ryszard Gaczoł

                            Marek Jamborski

                            Łukasz Smółka

Sekretarz – Stanisław Macałka

Skarbnik – Jerzy Ujma

Członkowie Prezydium:      Jan Palimąka

                                      Władysław Siudek

                                      Adam Przecherka

Członkowie zarządu:     Tadeusz Karcz

                                  Franciszek Kucharz

                                  Andrzej Szwajca

                                  Bogdan Piotrowski

                                  Leszek Maj

                                  Paweł Knafel

                                  Kazimierz Pasternak

                                  Jacek Janus

                                  Adam Adamek

                                  Edward Stopiński

                                  Grzegorz Kania

                                  Mieczysław Odrzywołek

                                  Mariusz Kącik

                                  Krzysztof Tabiś

                                  Piotr Piotrowski

                                  Henryk Bulanda

                                  Maciej Skalski

                                  Rafał Litewka

                                  Marcin Cieślak

                                  Przemysław Sitarski

                                  Komendant Miejski PSP

 

Podczas przerwy również nowo wybrana Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Dh Krzysztofa Karczewskiego ukonstytuowała się.

Skład nowo powołanej Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

 1. Krzysztof karczewski
 2. Dariusz Wróbel
 3. Krzysztof Malik
 4. Stanisław Janus
 5. Tadeusz Wójcik

Delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP :

 1. Krzysztof Malik
 2. Sylwia Kozera
 3. Henryk Odrzywołek
 4. Franciszek Guzik
 5. Kazimierz Pasternak
 6. Łukasz Dutkiewicz
 7. Janusz Hojda
 8. Józef Mazur
 9. Dariusz Tylek
 10. Janusz Góralczyk
 11. Paweł Kramarz

Przedstawiciele  Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP do  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP :

 1. Leszek Zięba
 2. Marek Jamborski
 3. Jan Palimąka
 4. Łukasz Smółka
 5. Władysław Siudek

 

Zjazd zakończył krótką mową nowo wybrany prezes a następnie wyprowadzono sztandar ZOP ZOSP RP.

Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone     na stronie:  | odwiedziny: