29-01-2022, imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzislaw, Zenon


Odeszli

Karty Pamięci Strażaków - Ochotników
Działaczy OSP i Ogniw Związku OSP RP
zrzeszonych w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim
Związku OSP RP w Krakowie" Na Wieczną Służbę " odeszli:

rok 2014

17 stycznia 2014 roku, w wieku 70 lat, zmarł 

Druh Mieczysław Banach - Komendant Gminny ZOSP RP w Słopnicach

Druh Mieczysław Banach był osobą bardzo zasłużoną dla Słopnic, a szczególnie dla społeczności Słopnic Górnych (gmina Słopnice, powiat limanowski, województwo małopolskie). Od ponad trzydziestu lat ofiarnie udzielał się w pracy społecznej.
Był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych. Pełnił funkcję Naczelnika tej jednostki od roku 1983 do dnia śmierci. Był niezwykle zaangażowany w budowę i przebudowę remizy OSP w Słopnicach Górnych (w latach 1984-1989). Od wybudowania remizy pełnił obowiązki gospodarza obiektu.

Od roku 2001 do dnia śmierci pełnił zaszczytną funkcję Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Słopnicach. Przed rokiem 2001 (tj. rokiem utworzenia Oddziału Gminnego w Słopnicach) był członkiem Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tymbarku.

Aktywnie uczestniczył w życiu parafii rzymskokatolickiej pw. M.B.Częstochowskiej w Słopnicach Górnych. Był wieloletnim członkiem Rady Duszpasterskiej przy parafii.

Za swoją społeczną pracę i zaangażowanie wielokrotnie odznaczany: odznaczeniami związkowymi (odznaka Strażak Wzorowy, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa) i odznaczeniami państwowymi (Brązowy Krzyż Zasługi – 1989 rok i Srebrny Krzyż Zasługi – 2005 rok). Wytypowany do nadania przez Prezydenta RP Złotego Krzyża Zasługi.

Pochowany na cmentarzu parafialnym w Słopnicach Górnych. W ostatniej drodze towarzyszyli mu: rodzina, mieszkańcy, władze samorządowe, władze ZOSP RP, Komenda Powiatowa PSP w Limanowej, druhowie z macierzystej jednostki i delegacje sąsiednich OSP.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

rok 2010

Dh Czesław Frączek (1930 - 2010 )

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
uchwałą Nr 382/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:
Czesław Frączek – zasłużony działacz społeczny - urodził się 27 października 1930 r. w Juraszowej w Gminie Podegrodzie.
W swojej ponad 50-letniej działalności społecznej inicjował i realizował wiele przedsięwzięć w dziedzinie kultury, pożarnictwa
i spółdzielczości. Przez wiele lat był członkiem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Podegrodzie” i współautorem sukcesów tego zespołu – w regionie, kraju i zagranicą. Za działalność w dziedzinie kultury został wyróżniony w 1977 r. przez Ministra
Kultury odznaką „Zasłużony działacz kultury”. Od 1966 roku jest członkiem powstałej jednostki OSP w Juraszowej, a od 1995 r. pełni funkcję prezesa Gminnego Zarządu OSP Gminy Podegrodzie. Za swój wkład pracy w rozwój pożarnictwa został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym „Medalem za zasługi dla pożarnictwa” oraz złotym medalem „ Związku Krajowego OSP”.
W uznaniu działalności na polu spółdzielczości bankowej wyróżniony został odznaką „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”.
Za całokształt działalności odznaczony został brązowym, srebrnym i złotym „Krzyżem Zasługi”.

Dh Wiesław Woda (1946 - 2010 )

był Posłem na Sejm RP X, III, IV, V, VI kadencji, był V-ce Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
był członkiem rady Służby Cywilnej, był członkiem Prezydium ZG ZOSP RP w Warszawie

Odznaczony wieloma medalami

rok 2009

Dh Marek Aksamit ( 1931 - 2009 )

były Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w latach 1975 - 1990.

Odznaczony: Złotym Znakiem Związku, Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, Złotym Znakiem Związku OSP

Dh Józef Leśniakiewicz ( 2009 )

były Zastępca a później Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Wadowicach a w latach 1992-1998
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wadowicach.

Odznaczony : Złotym Znakiem Związku OSP

Dh Józef Śliwa ( 1930 – 2009 )

w latach 1976 - 1991 Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Nowym Sączu.
Długoletni dyrektor PZU SA w Nowym Sączu

Odznaczony : Złotym Znakiem Związku OSP

rok 2008

Dh Józef Niemiec ( 1939 – 2008 )

w latach 1983 - 1990 Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Nowym Sączu.
w latach 1983 - 1990 Wicewojewoda Nowosądecki

Odznaczony : Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , Złotym Znakiem Związku OSP

Dh Zdzisław Nowak ( 1937 – 2008 )

były członek Zarządu Głównego ZOSP – członek Komisji Młodzieżowej ZG ZOSP
były Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Krakowie
były dyrektor Oddziału Wojewódzkiego PZU w Krakowie

Odznaczony : Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku OSP
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa"

rok 2007

Dh Zbigniew Rogóż ( 1947 - 2007 )

były Prezes Zarządu Oddz. Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Oświęcimiu
były Wójt Gminy Oświęcim

Dh Roman Pabian ( 1936 - 2007 )

były naczelnik OSP w Brzezince
były skarbnik Zarządu Oddz. Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Oświęcimiu
były członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu
były członek ZOW ZOSP RP w Bielsku - Białej

Odznaczony : Krzyżem Kawalerskim OOP, Orderem Sztandar Pracy II kl.
Medalem „Za Ofiarność i Odwagę”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa.”

Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone     na stronie:  | odwiedziny: