29-01-2022, imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzislaw, Zenon


Związek ZOSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
liczy 98 lat - ( 1921 - 2019 r. )

jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem zrzeszającym ochotnicze straże
 pożarne oraz inne osoby prawne,

posiada osobowość prawną,

jest kontynuatorem chlubnych tradycji (ok. 150 lat) - ruchu strażackiego 
 (niesienie bezinteresownej pomocy ludziom i służenie Ojczyźnie),

opiera swą działalność na pracy społecznej,

wydaje Pismo "Strażak" (ukazuje się od 1882 r.).

Celem Związku OSP RP jest m.in. :

działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami
żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami
( np. wypadkami, awariami, katastrofami),

działanie na rzecz ochrony środowiska,

rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej oraz sportu,

rozwijanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży,

wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych
przez organy administracji publicznej,

informowanie o występujących zagrożeniach pożarniczych i innych
zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,

organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Związek OSP RP posiada swój:

hymn, znak i flagę organizacyjną, statut, a zrzeszone w nim ochotnicze straże
pożarne mają swoje sztandary, pieczęcie, mundury, dystynkcje i odznaki.

W strukturach Związku OSP RP działa:

około 16.200 ochotniczych straży pożarnych,

blisko 600.000 strażaków - ochotników ( w tym około 500.000 strażaków
czynnych tj. biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych )

około 10.000 młodzieżowych ( dziewczęcych, chłopięcych i harcerskich )
drużyn pożarniczych,

430 kobiecych drużyn pożarniczych,

777 orkiestr OSP,

300 zespołów artystycznych ( wokalnych, wokalno - instrumentalnych,
folklorystycznych, teatralnych ),

615 drużyn sportowych,

około 1.000 izb tradycji i kilka muzeów regionalnych,
około 6.000 OSP prowadzi własne kroniki

Strażacy - ochotnicy średnio rocznie biorą udział w likwidacji około 40 -50 % różnych zdarzeń.

Imprezy organizowane przez Związek OSP RP , ( na różnych szczeblach):

festiwale orkiestr OSP,

festiwale piosenki strażackiej,

spotkania zespołów scenicznych OSP,

turnieje wiedzy pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom",

konkurs kronik OSP,

konkursy na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP",

konkursy plastyczne pt. "Młodzież zapobiega pożarom",

zawody sportowo - pożarnicze,
konkursy ( np. fotograficzne, radiowe )


Władze Związku OSP RP:

władze naczelne ( Zjazd Krajowy, Zarząd Główny ZOSP RP,
Prezydium ZG ZOSP RP, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Honorowy),

władze oddziałów: wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej jest Waldemar PAWLAK.

Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone     na stronie:  | odwiedziny: